previous arrow
next arrow
Slider
خدمات ما در مرکز مهرپدر
آخرین محصولات ما
تازه ها

علایم اتیسم در کودکان خردسال

۱۵ نشانه اتیسم ایستر سیلز(easterseals)

بازی های رایانه ای

صداها و رنگها در بازی های رایانه ای و تحریکات همراه با آن تاثیر منفی بر رشد شناختی دارد . همانطور که ممکن است وسایل الکترونیکی برای فرزند شما سرگرم کننده باشد مهم است که میزان استفاده از بازی های الکترونیکی را برای فرزندانمان محدود کنیم به جای بازی های رایانه ای مضر فرزند خود […]

اتیسم را زود دریابیم

اتیسم را زود دریابیم

بازیهای رایانه ای

صداها و رنگها در بازی های رایانه ای و تحریکات همراه با آن تاثیر منفی بر رشد شناختی دارد . همانطور که ممکن است وسایل الکترونیکی برای فرزند شما سرگرم کننده باشد مهم است که میزان استفاده از بازی های الکترونیکی را برای فرزندانمان محدود کنیم به جای بازی های رایانه ای مضر فرزند خود […]