توصیه های ویژه برای خانواده اوتیسم

توصیه های ویژه برای خانواده اوتیسم

آقای رامین مرتضوی مدیریت آموزش مرکز مهرپدر اصفهان

در خانه میشود به کودکان دارای اوتیسم آموزش داد

رفتارهای تقلیدی که در خانه میشود به کودکان دارای اتیسم آموزش داد:


ضربه زدن روی میز


ایستادن


لمس کردن شکم


لمس آرنج


ضربه زدن روی پا


بوس فرستادن


بای بای کردن


بالا بردن یک یا هر دو دست


لمس زانو


لمس سر(دست روی سر)


لمس دندانها


برداشتن یک قطعه،پازل،مکعب و…


درآوردن زبان

لمس گوش


لمس شانه


لمس پلک


چرخیدن

مرکز جامع توانبخشی مهرپدر درمان اوتیسم در اصفهان

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *