درمان اختلال توجه و تمرکز در اصفهان

اختلال توجه و تمرکز
رفتار درمانی، درمانی جایگزین است که در تعداد زیادی از بیمارانی که به محرکها پاسخ ندادند و یا تمایل به استفاده دارو ندارند بکار می رود. تعدادی از بیماران به عنوان درمان کمکی در کنار درمان دارویی از رفتار درمانی استفاده می کنند.

درمان اختلال توجه و تمرکز در اصفهان

درمان اختلال توجه و تمرکز در اصفهان

شواهد تاثیر رفتار درمانی از درمان با محرکها ضعیفتر است. شواهد نشاندهنده مفید بودن رفتار درمانی برای زیرگروه خاصی از بیماران با اختلال بیش فعالی یا نقص توجه در کودکان می باشد، به عنوان مثال کودکانی که روابط ضعیف با والدین خود دارند و یا مخالفت و خشونت زیادی در خانواده دارند.

نوروفیدبک روشی جهت درمان اختلال نقص توجه در کودکان
نوروفیدبک یک تکنولووژی درمانی جدید و بسیار موثر برای مشکلاتی مانند عدم تمرکز و دقت، اضطراب، افسردگی و اختلالات یادگیری می باشد. اثرات درمانی بسیار خوب و ماندگار، نبود عوارض جانبی منفی و طول درمان بسیار کوتاه نسبت به دارو درمانی از مهمترین خصوصیات این روش می باشد.

نوروفیدبک در ارتقاء عملکرد نیز تاثیر بسیار خوبی دارد به نحوی که قابلیت باز آموزی فعالیت امواج مغزی برای کسب بهترین عملکرد در ورزشکاراان حرفه ای رشته های مختلف ورزشی را فراهم می کند.

در این روش درمانی زمان انجام دادن فعالیت های فکری بهبود می یابد، شب ادراری و دندان قروچه شبانه برطرف شده ، تیک های حرکتی و صوتی و عصبی از بین می روند، وسواس و اضطراب فروکش می کند، افسردگی نابود می شود ، ضریب هوشی افزایش می یابد و همچنین باعث بالا رفتن دقت و تمرکز می شود.

 

درمان اختلال توجه و تمرکز در اصفهان در مرکز توانبخشی مهرپدر اصفهان